مشخصات فردی 
* نام:  * نام خانوادگی: 
نام پدر:  شماره شناسنامه: 
* کد ملی:  * تاریخ تولد: 
محل تولد:  دین / مذهب: 
* جنسیت:      * وضعیت تأهل:     
* وضعیت نظام وظیفه:                             
وضعیت جسمانی:             
* تلفن:  تلفن همراه: 
فکس:  * ایمیل: 
* کدپستی:     
نشانی محل سکونت: 
 * سوابق تحصیلی 
سطح نام مؤسسه رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک معدل گرایش
دیپلم:
فوق دیپلم:
لیسانس:
فوق لیسانس:
دکترا:

فعالیت همزمان با تحصیل: 

 سوابق شغلی 
مدت خدمت مؤسسه - کارگاه - شرکت سمت شما آخرین حقوق و مزایای دریافتی تلفن علت ترک خدمت
از تاریخ تا تاریخ نام نوع فعالیت

 آشنایی با کامپیوتر 
ردیف عنوان نرم افزار میزان توانایی
ضعیف متوسط خوب عالی
1
2
3

میزان آشنایی با سخت افزار:         

 سایر تخصص ها 
ردیف عنوان تخصص میزان توانایی
ضعیف متوسط خوب عالی
1
2
3

 دانش زبان های خارجی 
ردیف زبان درک متون تحریر - ترجمه مکالمه
ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی ضعیف متوسط خوب عالی
1
2

 سایر موارد 
قصد ادامه تحصیل دارید؟:     
سرگرمی های مورد علاقه: 
خود را در چه مرحله ای میدانید؟:                 
       
اولویت شما از انتخاب محیط کاری:             
       

 * تأیید مطالب فرم 
 * کد امنیتی